Subcategorías
Les Tortugues (de 1 a 2 anys)
Els Lleons (de 1 a 2 anys)
Els pollets (de 2 a 3 anys)
Les Granotes (2-3 anys)
Els carrancs (de 1 a 2 anys)
Els Koales (de 2 a 3 anys)
Els Conillets (de 0 a 1 any)